Antimikrobiset ratkaisut

Tieteellisesti todennetut antimikrobiset teknologiat ovat tärkeä osa kokonaishygienaa. Tilasuunnittelun rooli on myös suuri.

Antimikrobiset kosketuspinnat kriittisissä kohteissa ja olennaisimmissa kosketuspinnoissa on tärkeä osa kokonaisuutta, kun suunnitellaan hygieniaturvallista tilaa. Yksittäisten ratkaisuiden vaikuttavuus ei ole suuri, mutta suuria vaikutuksia saadaan mikrobien leviämiseen, kun otetaan kokonaisuus huomioon tilan suunnittelusta ja tuotevalinnoista lähtien.

Rakennustietosäätiön RT-korttisarja hygieeniseen sisätilasuunnitteluun ohjeistaa mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun halutaan suunnitella mahdollisimman käyttäjäturvallinen sisäympäristö.

HygTech Alliance luottaa omissa tuotteissaan BioCoten antimikrobiseen lisäaineeseen, jonka toiminta on tieteellisesti todistettu sekä materiaaleissa, että todellisissa toimintaympäristöissä.

Lisäaine on käyttäjälle turvallinen, mutta lisäksi antimikrobinen ominaisuus tuotteessa on pysyvä. Teknologia perustuu hopean luonnonmukaiseen antimikrobiseen ominaisuuteen. Teknologian ei ole todettu myöskään lisäävän resistenttejä bakteerikantoja.

3 askelta puhtauteen

Antimikrobiset pinnat toimivat kuin 24/7 siivooja. Ne estävät aktiivisesti ja väsymättä mikrobeja leviämästä. Kuitenkin, pinnat ovat vain yksi osa ratkaisua. Maksimaalinen puhtaus pystytään saavuttaa seuraamalla näitä kolmea ohjenuoraa:

Käsienpesu
Säännöllinen siivous
Antimikrobiset pinnat ja kosketusvapaat teknologiat

Yritykset antimikrobisten tuotteiden takana.