Puhtaus on yhteistyötä

Ihminen pesee käsiä.

Puhtaus ja sen optimointi

Julkisten tilojen puhtaus on kriittistä meidän kaikkien terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi. Puhtaustason tarve on järkevää miettiä tilan käyttötarkoituksen ja tilan käyttäjien mukaan. Käyttävätkö tilaa heikon immuniteetin omaavia ihmisiä (neuvolat, hoivakodit, sairaalat), onko tilassa paljon sairaina vierailevia (työterveyshuolto, terveyskeskus) tai tuoko tilan käyttäjien potentiaalinen sairastuminen liikaa kustannuksia (koulut, toimistot)?

Puhtaus on kokonaisuus, josta huolehditaan ennen kaikkea hyvällä käsihygienialla ja laadukkaalla siivouksella. Näiden lisäksi on kuitenkin hyvä ottaa huomioon jo tilaa suunniteltaessa muut hygieniaan vaikuttavat ratkaisut, kuten antimikrobiset pinnat kriittisissä kosketuspisteissä ja kosketusvapaa teknologia esimerkiksi hanoissa ja valaistuksessa.

Erityisen tärkeää hygienian optimointi on tiloissa, joita käyttävät muutkin kuin hygienia-alan ammattilaiset. Puhtauden protokolla ei ole kaikille tuttu, esimerkiksi sairaaloiden vierailijoiden ja tavarantoimittajien oman turvallisuuden kannalta lisäratkaisut ovat tarpeen. Näin lisätään myös potilasturvallisuutta.

3 askelta puhtauteen

Antimikrobiset pinnat toimivat kuin 24/7 siivooja. Ne estävät aktiivisesti ja väsymättä mikrobeja leviämästä. Kuitenkin, pinnat ovat vain yksi osa ratkaisua. Maksimaalinen puhtaus pystytään saavuttaa seuraamalla näitä kolmea ohjenuoraa:

Käsienpesu
Säännöllinen siivous
Antimikrobiset pinnat ja kosketusvapaat teknologiat

Yritykset antimikrobisten tuotteiden takana.