Coxan antimikrobinen osasto on sairaalahuoneiden tulevaisuus

Coxan Tekonivelsairaalan uudella osastolla lähes kaikki kosketuspinnat sängyistä, vetimiin ja liinavaatteista seinämaaleihin ovat antimikrobisia. Uuden osaston kokonaisvaltaisen antimikrobisen ratkaisun tarjosi HygTech Alliance, johon kuuluvat Abloy, Isku, Korpinen, Lojer, Oras and Teknos. ISKU toimitti osaston antimikrobiset kalusteet.

”Pintojen tarkoitus on estää kosketuksen kautta leviäviä tartuntoja. Itse kosketustarve on minimoitu esimerkiksi ovilla, jotka ovat päiväajan auki sekä kosketusvapailla wc-istuimilla ja käsipyyheannostelijoilla”, kertoo Coxan kehittämispäällikkö Marjo Uusitalo.

Coxassa antimikrobisten pintojen vaikutus potilaiden ja työntekijöiden sairastuvuuden määrään nähdään noin kahden vuoden seurantajakson päätteeksi, jolloin infektioesiintyvyyttä verrataan eri osastojen välillä.

Coxa

MRSA-bakteeri tuhoutuu 20 minuutissa, mutta pinnat ovat vaarattomia ihmisille

Antimikrobiset huonekalut tuhoavat bakteereja koko käyttöikänsä ajan.

”Hallituissa laboratorio-olosuhteissa mm. E. coli- ja MRSA-bakteerit eliminoituvat antimikrobisella pinnalla jopa 20 minuutissa. Reaalimaailmassa tilanne on erilainen, olosuhteet vaihtelevat”, kertoo usean vuoden ajan antimikrobisia materiaaleja tutkinut polymeerikemian tohtori Kari Soljamo, joka työskentelee ISKUlla kehityspäällikkönä.

Antimikrobisten ominaisuuksien saavuttamiseksi tarvitaan vain pieni määrä hopeaa – esimerkiksi pöydän pinnalla on vain sama määrä kuin yhdessä painetussa valokuvassa.

”Antimikrobiset tuotteet ovat turvallisia käyttäjälleen. Parhaillaan menossa olevassa tutkimuksessa uutettiin hopeaa sisältävää antimikrobista laminaattipintaa keinotekoisella hiellä pisimmillään 168 tuntia”, Soljamo toteaa.

Hopean siirtymä hikeen oli tuhannesosa määrästä, jonka 60-kiloinen henkilö voi turvallisesti saada elintarvikkeen mukana päivittäin. Perinteiset infektoiden estäjät hyvä siivous ja käsihygienia ovat edelleen tärkeitä. Antimikrobisuus on uusi lisäkeino tartuntojen estämisessä.

Teho on laajasti tutkittu

Antimikrobisten hopea- ja kuparipintojen tehokkuus on tutkittu laajalti. Tutkimustuloksia sairastuvuusvaikutuksista on saatu myös viime vuosina.

Vuonna 2013 kolmen Yhdysvalloissa sijaitsevan sairaalan tehohoitoyksiköissä toteutettu 16 huoneen 21 kuukauden mittainen tutkimus osoitti, että potilailla niissä tehohoitohuoneissa, joiden merkittävimmät kosketuspinnat oli päällystetty antimikrobisella kuparilla, ilmeni 58 prosenttia vähemmän hoitoon liittyviä infektioita kuin vertailuhuoneiden potilailla.

Vuonna 2018 Liedossa, Taatilan koulussa tutkittiin antimikrobisten pintojen vaikuttavuutta. Anni Hyvösen Metropolia Ammattikorkeakoulun laboratorioanalytiikan linjalle tekemässä opinnäytetyössä yhden luokan kaikki kalusteet ja kosketuspinnat muutettiin antimikrobisiksi.

Vertailu tehtiin ei-antimikrobiseen, muuten identtiseen luokkaan, joka puhdistettiin ja käytettiin samalla tavalla kuin antimikrobinen luokka.

”Antimikrobisessa luokassa opiskelleilla oppilailla oli 113 tutkitun koulupäivän aikana 52 prosenttia vähemmän lyhytaikaisia poissaoloja kuin vertailuluokassa. Poissaoloista karsittiin ennen vertailua pois pitkäaikaiset sairaspoissaolot ja tapaturmat”, sanoo tutkimusta valvonut Soljamo.

Sama tutkimus osoitti, että bakteerien kokonaismäärä ei korreloi ATP-mittausten kanssa. ATP-mittausta käytetään mm. sairaalaympäristöissä siivouksen laadun arvioinnissa.

Tekonivelsairaala Coxan uuden ja ainakin ”Suomen antimikrobisimman” vuodeosaston toteutukseen osallistuivat suomalaiset antimikrobisia kalusteita ja materiaaleja valmistavat Abloy, Isku, Korpinen, Lojer, Oras and Teknos, joiden muodostama Hygtech-allianssi vie suomalaista antimikrobisten tilojen kokonaisosaamista ulkomaille. Mukana oli myös joukko muita yrityksiä, esimerkiksi antimikrobisia väliverhoja valmistava Fabrica.