Tietosuojaseloste

Tämä on HygTech Alliance -yrityusryhmittymän henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä:

HygTech Alliance ja sen jäsenyritykset

Abloy Oy 0774324-5 

Isku Interior Oy 1831497-2 

Lojer Oy 2552542-8 

Teknos Oy 2203752-5

Väinö Korpinen Oy 2177965-8 

Oras Oy 1988049-0 

Rekistereiden nimet

Asiakasrekisteri

Markkinointirekisteri

Asiakasrekisteri

Käsittelyn tarkoituksena on asiakas- ja yhteistyösuhteen ylläpito ja kehittäminen.

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, jotka ovat:

nimi
sähköpostiosoitte
puhelinnumero
laskutusosoite
organisaation tilaus- ja laskutushistoria

Markkinointirekisteri

Käsittelyn tarkoituksena on palvelun markkinointi. Lähetämme tietoa julkaisuista, tapahtumistamme ja palveluistamme uutiskirjeen muodossa tai henkilökohtaisella yhteydenotolla rekisterissä oleville henkilöille.

Rekisteri sisältää käyttäjien perusyhteystietoja, joita ovat:
nimi
organisaation nimi
titteli
sähköpostiosoite
puhelinnumero
osoite

Rekisteri koostetaan HygTech Alliancen asiakastietojärjestelmästä, sekä ostetuista markkinointirekistereistä tai tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään puhelimitse, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

Evästeet

HygTech Alliance käyttää evästeitä (cookies) verkkosivustollaan ja -palvelussaan. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän selaimeen tämän päätelaitteelle.

HygTech Alliancen käyttämät evästeet luokitellaan välttämättömiin ja aanalyyttisiin evästeisiin.

Välttämättömät evästeet

Osa evästeistä on välttämättömiä verkkosivuston ydintoimintojen tarjoamiseksi. Verkkosivusto ei toimi kunnolla ilman näitä evästeitä, jotka ovat oletuksena käytössä ja joita ei voi poistaa. Välttämättömät evästeitä käytetään mm. kielivalinnan muistamiseen sessioiden välillä. Käyttäjä hyväksyy näiden evästeiden käytön käyttämällä palvelua ja sallimalla evästeiden käyttämisen verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. 

Analyyttiset evästeet

Analyyttisia evästeitä käytetään verkkosivuston kehittämiseen keräämällä ja raportoimalla sivuston käyttöä koskevaa tietoa. Analyyttisiä evästeitä HygTech Alliance käyttää palvelunsa kehittämiseksi, palvelun käytön analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää näiden valinnaisten evästeiden käyttämisen verkkopalvelun käyttöliittymässä. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa verkkosivuston toimivuuteen.


Verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia palveluita: Google analytics

Rekistereiden tietojen päivitys ja poistaminen

Tietoja päivitetään manuaalisilla päivityksillä joko rekisteröidyn tai HygTech Alliancen jösenyritysten aloitteesta.

Rekistereiden suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. 

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Tämän jälkeen poistamme tiedot paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.

Henkilötietojen luovuttaminen

Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

(i) HygTech Alliancen ja sen jäsenyritysket voi käyttää alihankkijoita palveluiden tarjoamiseen. Luotetut palveluntarjoajamme toimivat meidän puolesta ja lukuun ja heillä ei ole itsenäistä oikeutta käyttää henkilötietoja. Pidämme huolta siitä, että alihankkijamme käyttävät henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti. Alihankkijoillemme on asetettu asianmukaiset tietoturva- ja salassapitovelvollisuudet.

(ii) Voimme luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön niin vaatiessa, esimerkiksi toimivaltaisten viranomaisten pyyntöjen noudattamiseksi.

 

Käyttäjän oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen; oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä; oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle; oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka HygTech Alliancen ja se jäsenyritysten on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Jos käyttäjä katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, käyttäjä voi tehdä asiasta valituksen tietosuojaviranomaiselle Euroopan Unionin alueella. Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

 

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA:n ulkopuolelle

HygTech Alliance ja sen jäsenyritykset voivat käyttää toiminnassaan alihankkijoita, mutta henkilötietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle. 

Viimeisin muutos 28.6.2022.