Isku – Maailmanluokan terveydenhoitotilat Suomesta

Isku Health on modernein ratkaisu terveydenhoidon tarpeisiin. Se tukee asiakaskokemusta ja vahvistaa potilaskeskeistä työtä.

Welcome – Vastaanotto- ja odotustilat

Vastaanottoaula aloittaa parhaan asiakaskokemuksen rakentamisen ensihetkestä lähtien. Aulan toimivuus ja esteettisyys antaa lupauksen myös hoidon ja asiakaspalvelun tasosta. Rakennamme parhaan asiakaskokemuksen, kun huomioimme akustiikan, oikeat kulkusuunnat ja esteettömän pääsyn tiskille sekä tarjoamme oikeanlaiset kalusteet tilaan. Auloissa yksityisyyden säilyminen sensitiivistä tietoa käsitellessä on tärkeää, jolloin akustisten ratkaisujen rooli kasvaa.

Sairaalan vastaanottotiskin kautta kulkee suurin osa tiloissa asioivista asiakkaista. Suosittelemme hygieenisyyden huomioon ottamista antimikrobisilla tiskeillä ja kestävillä, rikkoutumattomilla materiaaleilla. Henkilökunta työskentelee vastaanottopisteiden takana pitkiä aikoja, jolloin ergonomia ja tilaratkaisujen tarkoituksenmukaisuus ovat avainasemassa. Näin henkilökunta pystyy myös tarjoamaan parasta asiakaspalvelua.

Guide –Odotustilat opastavat ja tarjoavat palvelua

Guide-ratkaisut on suunniteltu terveydenhoidon odotus- ja käytävätiloihin. Haluamme näillä ratkaisuilla tukea asiakaskokemusta sekä tuoda asiakkaalle turvallisuudentunnetta. Odotustiloissa on tärkeää, että ne opastavat asiakasta vieraassa ympäristössä. Terveydenhoitotilojen odotustilat palvelevat kaikkia asiakkaita; liikuntarajoitteisia, lapsiperheitä kuin työterveysasiakastakin. Ne luovat toimivia kokonaisuuksia kaikkien vierailijoiden, potilaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden tarpeisiin.

Odotustiloissa ja käytävillä liikkuu paljon ihmisiä, jolloin tilan hygienia korostuu. Haluamme varmistaa, että tila on vierailijoille puhdas sekä viihtyisä ja mikrobien leviäminen kosketuspinnoilta vähenee. Odotustiloissa liikkuu potilaiden ja ammattilaisten lisäksi vieraita ja saattajia. Sairaalaympäristössä aulatilat ohjaavat myös sosiaaliseen toimintaan ja yhteiseen kanssakäymiseen, jolloin mukavuutta ei tule unohtaa.

Face – vastaanottohuoneet

Vastaanottohuone on ergonominen ja puhdas huone potilaan kohtaamiseen. Vastaanottotilan määrittelee useasti tietokoneen ja työpöydän sijainti. Liikuteltavat tuolit ja pöydät antavat joustavasti paremman mahdollisuuden palvella, tutkia ja esittää. Kaikki ratkaisut tukevat potilaslähtöistä työtä.

Face-tilat ovat terveysalan ammattilaisten työskentelytiloja, jolloin niissä on tarve ergonomiselle työpisteelle. Liikuteltavat kalusteet mahdollistavat puhtaanapidon ja liikkumisen hoitajan ja potilaan välillä. Kalusteet mahdollistavat myös digitalisaation käyttöönoton. Digitalisaatio tuo terveysdenhuoltoon uusia mahdollisuuksia ja nämä voidaan ottaa huomioon tiloja kalustettaessa.

Heal – Potilashuoneet

Kehitimme Heal-ratkaisumme palvelemaan nykyaikaista potilashuoneen toimintaympäristöä. Haluamme, että potilashuoneen tarjoamat kalustemahdollisuudet ovat tukemassa paranemisprosessissa. Läheisten läsnäolo nopeuttaa tutkitusti paranemista ja pitää kiinni tavallisessa elämässä. Tarvittaessa tilaratkaisu mahdollistaa myös omaisille majoituksen.

Parhailla kalusteratkaisuilla tuemme toiminnallisuutta. Kalusteratkaisumme muuntuvat toiminnan mukana; ne ovat helposti liikuteltavissa, joka tukee myös siivoamista. Heal-ratkaisut toimivat myös yhteisissä aula- ja sosiaalitiloissa, joissa potilaat kohtaavat toisiaan ja ottavat vastaan vieraita. Turvallinen ja kodikas potilashuone tukee paranemista ja meiltä se onnistuu, olemmehan tunnettu kodinkalustaja.